Klarskov Gartneris historie

Siden 1920 har vi drevet gartneri i Avedøre. 5. generationer har sat deres aftryk på Klarskov Gartneri. I dag er det Søren og Mette Klarskov og deres Søn Mads Klarskov som driver gartneriet. Lillian og Jørgen Klarskov er også stadigvæk med i dagligdagen. 1. maj 2020, fejrede vi gartneriet 100 års fødselsdag.
                  Klarskov Gartneri, mere end 100 års historie

 

1912 blev der udstykket 2 ha jord fra Poppelgård i Avedøre. Her ligger Klarskov Gartneri.

Det var handelsgartner H. J. Jørgensen der startede gartneriet i 1912 som et frilandsgartneri med et mindre antal Mistbænkevinduer. Allerede i 1920 købte min oldefar Tivoligartner og Grønthandler Peter Klarskov Poppelhus, hvor jeg i dag bor sammen med min familie. Han byggede to drivhuse og begyndte at dyrke agurker i drivhusene, i mistbænkene dyrkede han salat og radiser. På marken blev der dyrket grøntsager.

Hver morgen kørte hans to døtre sammen med min oldemor på Grønttorvet i København i hestevogn, efter torve tid kørte de til Grøntforretningen i Kingosgade på Frederiksberg med varerne, min oldefar døde allerede i 1927 kun 57 år gammel.

Min farfar Sofus Klarskov kom hjem i 1925 for at hjælper min oldemor med gartneriet. Han var uddannet landmand og arbejdede som godsforvalter. Han overtager gartneriet i 1931. Hans 2 søstre fortsætter med at drive Grønt forretningen i Kingosgade.

Min farfar byggede flere drivhuse efter han overtog gartneriet i 1931. Han dyrkede agurker, tomater, store udknoppede krysantemum samt persille og salat i drivhusene. Om vinteren dyrkede han champignon og jordbær i potter, jordbærrene var klar til salg allerede i april måned. På friland var der salat, persille, jordbær samt kål og selleri.

I slutningen af 1940erne købte han en større lastbil og begyndte også at sælge grøntsager fra gartneriet på Kastanieborg i Avedøre Landsby, udover sine egne varer. I slutningen af 1950erne og i 1960erne byggede han nye og moderne drivhuse til agurk dyrkning.

Min far Jørgen Klarskov blev uddannet gartner og i 1965 bygger han og min mor Lillian Klarskov et hus ved gartneriet, min far er med i gartneriets drift. I 1968 er det sidste år med frilandsproduktion.

I 1970 begynder min far at dyrke julestjerner i gartneriet. I 1971 overtager min far gartneriet og udbygger det til 4000 m2. Produktion af agurker og julestjerner fortsætter. I midten af 1980erne begynder min far at dyrke tomat og agurk planter, senere også peber, chili og melon planter.

Jeg er selv uddannet gartner og har været med i gartneriet siden 1989, i 1989 byggede min far 2000 m2 drivhuse til agurk produktion. Siden 1992 har jeg været medejer af gartneriet. I 2007 overtog jeg gartneriet. I alle årene har min far samtidig med gartneriet også hver dag kørt på Grønttorvet med vores varer. 31. december 2013 stoppede han med at køre på Grønttorvet. Men han er stadig med i den daglige drift af gartneriet og nyder stadigvæk at være en del af gartneriet.

Min kone Mette Klarskov har siden 1992 solgt vores produktion af julestjerner og grøntsags planter på Grønttorvet i Valby. 3.april 2016, flyttede grønttorvet til en ny placering i Tåstrup og hedder nu Copenhagen Markets. Når Mette er på Copenhagen Markets i Tåstrup, er min far selvfølgelig også at finde der.

De drivhuse af træ, min far var med til at bygge sidst i 1960erne har jeg fornyet, så vi i dag har aluminiums drivhuse i hele gartneriet. Det sidste drivhus byggede vi i 2014, så vi i dag har 6400 m2.

Vi høster den første agurk lige omkring 1. februar og den sidste 1. november. Fra februar til juni har vi vores grøntsags planteproduktion som i dag består af 74 forskelle slags. Julestjernerne kommer i jorden fra midt i juli og senest d. 23. december skal gartneriet være tømt for julestjerner. Og så starter det hele forfra igen. 

Min søn Mads Klarskov er også gartner. Vi har startet et generationsskifte med Mads, så gartneriets fremtid kan sikres. Mads er 5. generation af gartnere her på gartneriet. Det er dagligt en stor glæde at kunne trække på min fars erfaringer og samtidig kunne være med til at give erfaringerne videre til Mads.

 

Søren Klarskov