Krøllede blade på tomatplanterne


Tomatplanternes blade kan nogle gange krølle sammen, det skyldes ofte for store udsving mellem dag og natte temperatur. Det har ingen betydning for tomatplanten. Hvis bladene samtidig er meget mørkegrønne, kan det skyldes overgødning. Følg altid anvisningen på gødningsemballagen.